Trường Đại học PCCC thông báo tuyển sinh năm 2012

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an năm 2012 tiếp tục tuyển sinh đào tạo đại học theo 2 hệ là: Đại học Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hệ chính quy tập trung 5 năm và Đại học PCCC dân sự hệ chính quy tập trung 4,5 năm, cụ thể như sau:
I. Đại học Cảnh sát PCCC hệ chính quy tập trung 5 năm

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Công dân Việt Nam (nam, nữ) đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Bộ Công an và Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

2. Đăng ký dự thi:

- Thí sinh ĐKDT tuyển sinh vào ĐH PCCC hệ Công an phải qua sơ tuyển của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thi vào hệ Công an nộp hồ sơ tại Ban tuyển sinh của Công an tỉnh, thành phố từ 1/3 đến 15/4/2012;

3. Khối thi, địa địa điểm và thời gian thi tuyển sinh:

Xem thêm: http://webphongchay.vn/showthread.ph...-n%C4%83m-2012